Pro Malmi

Pro Malmi-hankeryhmä aloitti toimintansa 3.6.2013 tavoitteenaan luoda kaupungin ydinkeskustalle eli Paraisten Malmille kehittämisedellytykset. Ryhmä on päättänyt työnsä 31.1.2016.

Kaupunki on nimennyt seuraavat henkilöt Pro Malmi -ryhmään:
puheenjohtaja John Lassus, kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, elinkeinopäällikkö Tomas Eklund, tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen ja yrittäjä Ted Wallin. Osa-aikaisena keskustakoordinaattorina ja yhteyshenkilönä toimii Folke Pahlman.

Asiantuntijoilta on pyydetty apua tarpeen mukaan.